BIOPALIWO

DO BIOKOMINKÓW

bezzapachowe

stwórz przyjemny nastrój w swoim domu

Wysokiej jakości biopaliwo bezzapachowe na bazie alkoholu etylowego pochodzenia roślinnego. Spala się całkowicie, nie wydzielając nieprzyjemnego zapachu, ani dymu. Emituje jedynie małe ilości dwutlenku węgla i pary wodnej. Całkowicie biodegradowalne i przyjazne dla środowiska.

Leaves Eco Icon, Simple Style

EKOLOGICZNE

Steam Cloud Illustration
Line stroke illustration

BEZ DYMU

Smell Icon, Nose with Smoke, Aroma Steam or Scent
Line stroke illustration

Bezwonne podczas spalania

Green Check Mark
Simple Fire Line Icon.

Ulega całkowitemu spalaniu

calorie burn icon

Wysokokaloryczne

Acid Graphic Elements Campire Fire

Naturalny płomień

Do wszystkich biokominków

Zapewnia jasne i naturalne płomienie

Szeroka gama zapachów

Atest

NIZP PZH-PIB

Nr F.FT.60114.072.2023

Ważny do 30.08.2026 r.

Przeznaczony do:

Stosowania we wszystkich typach bio kominków wolnostojących oraz wiszących.

Dostępne pojemności:

1 L 5 L

Koncesja

dla paliw ciekłych

Podmioty zamierzające brać udział w obrocie biopaliwami ciekłymi produkowanymi na bazie etanolu powinny posiadać koncesję OPC.


Dotyczy to wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie biopaliwami ciekłymi na bazie etanolu tj. producenci, hurtownie, dystrybutorzy, markety, sklepy, składy budowlane itp. Obowiązek uzyskania koncesji OPC we wskazanym zakresie wynika z brzmienia z przepisów art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385). Prowadzenie sprzedaży bez wymaganej prawem koncesji jest podstawą do rozpoczęcia postępowania karnoskarbowego i nałożenia wynikających z przepisów prawa sankcji na uczestników nieprawidłowego obrotu. Obowiązek posiadania koncesji nie dotyczy odbiorcy detalicznego przy zakupie na potrzeby własne.

Opakowania

dla paliw ciekłych

Ponadto informujemy, że biopaliwo ciekłe produkowane na bazie etanolu powinno być konfekcjonowane w opakowania spełniające wymagania określone przepisami prawa. W szczególności opakowanie powinno być oznaczone znakiem wyczuwalnym dotykiem, ponadto, dla objętości powyżej 1 L, posiadać certyfikat UN oraz być oznaczone etykietą ADR nr 3 (czarny lub biały płomień na czerwonym tle wpisany w kwadrat ułożony na jednym z wierzchołków z cyfrą 3 w dolnym rogu).


Etykieta opakowania powinna zawierać ostrzeżenia o:


  • zagrożeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • piktogramach zagrożeń z rozmiarami określonymi przepisami,
  • hasłach ostrzegawczych oraz zwrotach wskazujących rodzaj zagrożenia i środki ostrożności,
  • jednoznaczną identyfikację produktu.


Ze względu na wysoką zawartość etanolu w produkcie nie ma możliwości zaniechania stosowania wyżej wymienionych zasad. Obrót produktami o niewłaściwych oznaczeniach jest naruszeniem obowiązującego prawa. Producent jest również zobowiązany do udostępnienia karty charakterystyki .


Dragon Poland Sp. z.o.o. jako renomowany producent biopaliwa ciekłego na bazie etanolu posiada:


- przedmiotową koncesję o numerze OPC/18145/32221/W/DPC/2023/PR,

- zgodne z przepisami prawa karty charakterystyki (SDS),

- atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego,

- opakowania zgodne z przepisami prawa, w tym certyfikowane opakowania dla pojemności

powyżej 1 L,

- nowoczesne zaplecze laboratoryjne i techniczne.Rejestr i wykazy URE

dokumentacje produktu

Kontakt:

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. Rtm. W. Pileckiego 5

32-050 Skawina

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl


tel.: +48 12 625 75 43

tel.: +48 12 625 75 44

hurt@dragon.com.pl

sieci@dragon.com.pl